Informacja o przetwarzaniu danych - Grupa Kapitałowa PUMAR

Przejdź do treści
Serwery udostępniające nasze strony internetowe zbierają dane  tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udostępnienia tych  stron, zarządzania nimi oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dane są  przetwarzane anonimowo – nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby,  której dane dotyczą, dopóki nie dostarczy ona dodatkowych informacji,  pozwalających na ustalenie jej tożsamości.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Pumar  Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, dane kontaktowe ADO:  ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie, adres e-mail:  pumar@ppupumar.pl.
 2. Podczas korzystania ze stron internetowych administratora zbierane  są dane takie jak: adres IP, wersja przeglądarki, data i godzina  połączenia, otwierana strona internetowa. Dane będą przetwarzane w celu  realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających  na udostępnieniu strony internetowej oraz na zapewnieniu jej  bezpieczeństwa.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla korzystania ze stron internetowych administratora danych.
 4. Twoje dane będą przekazywane:
  • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego  działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy  informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz  strony WWW, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty niszczące  dokumenty,
  • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy.
 2. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania  wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału  człowieka), w tym do profilowania.
 3. Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane  dotyczą. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego o ochronie  danych (RODO), w celu skorzystania z przysługujących Ci, wymienionych  poniżej praw, zobowiązany jesteś dostarczyć dodatkowe informacje  pozwalające Cię zidentyfikować (w szczególności informacje  potwierdzające, że w danym momencie korzystałeś z komputera o zebranym  przez nas adresie IP).
 4. Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec  przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną  sytuację.
 
PUMAR SP. Z O.O.

ul.Wyzwolenia 14
41-1-3 Siemianowice Śląskie

tel. (+48)32 73 59 101
fax. (+48)32 73 59 114

NIP 6270012915
REGON 003453794
KRS 0000041348

PRZEDSIĘBIORSTWO
HYDROMEL SP. Z O.O.

ul.Wyzwolenia 14,
41-103 Siemianowice Śląskie

tel. (+48) 32 73 59 133
tel. (+48) 32 73 59 167
fax. (+48) 32 73 59 180

NIP 6431000947
REGON 272222391
KRS 0000859795
GRUPA KAPITAŁOWA
PUMAR

ul.Wyzwolenia 14
41-1-3 Siemianowice Śląskie

tel. (+48)32 73 59 101
fax. (+48)32 73 59 114

NIP 62700012915
REGON 003453794
KRS 0000041348

e-mail: pumar@ppupumar.pl
Wróć do spisu treści