Informacje o przetwarzaniu danych przez Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o.

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych administrator danych  jest zobowiązany przekazać określone informacje osobie, której dane przetwarza. Obowiązek ten Przedsiębiorstwo „HYDROMEL” Sp. z o.o.  realizuje dla poszczególnych kategorii osób m.in. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na swojej stronie internetowej, w postaci poniższych plików pdf.

  1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na powierzchni.
  2. Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowiska pracowników dołowych.
  3. Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów.
  4. Klauzula dla kontrahentów będących osobami fizycznymi.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć do góry