USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE

Biuro rachunkowe działające w ramach PUMAR Spółka z o.o. świadczy usługi finansowo-księgowe w następującym zakresie:

- księgi rachunkowe,

- podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów,

-  rejestry VAT,

- płace i rozliczenia dla ZUS,

- kadry

- środki trwałe,

- roczne sprawozdania finansowe,

- sprawozdania dla GUS,

- pomoc przy uruchamianiu działalności gospodarczej.