Informacje o przetwarzaniu danych przez PUMAR Sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny.

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych administrator danych  jest zobowiązany przekazać określone informacje osobie, której dane przetwarza. Obowiązek ten PUMAR Spółka z o.o. realizuje dla poszczególnych kategorii osób m.in. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na swojej stronie internetowej, w postaci poniższych plików pdf.

  1. Klauzula informacyjna dla klientów będących osobami fizycznymi w związku z zakupem węgla.
  2. Klauzula informacyjna dla kontrahentów będących osobami fizycznymi.
  3. Klauzula informacyjna dla pracowników kontrahentów.
  4. Klauzula informacyjna dla kierowców realizujących transport.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć do góry