Prowadzimy usługi w zakresie robót górniczych polegające na:

1.Montaże i demontaże sekcji obudów zmechanizowanych.

2.Kompleksowe zbrojenie ścian, (sekcje obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką siłową i sterowniczą, przenośniki zgrzebłowe, kombajny, przenośniki zgrzebłowe podścianowe z kruszarkami).

3.Kompleksowe likwidacje wyposażenia ścian zmechanizowanych wraz z rabowaniem sekcji i wytransportowaniem uprzednio zdemontowanych lub w całości, wszelkiego rodzaju środkami transportowymi.

4.Montaże i demontaże urządzeń odstawczych zgrzebłowych i taśmowych.

5.Montaże i demontaże wszelkich urządzeń transportowych, (kolejki szynowe podwieszane i spągowe), wraz z urządzeniami napędowymi, (kołowroty do transportu linowego oraz lokomotywy elektryczne i spalinowe).

6.Montaże i demontaże instalacji wodnych, ciśnieniowych i spływowych, sprężonego powietrza, klimatyzacyjnych itp..

7.Przebudowy wyrobisk górniczych, w tym skrzyżowań typowych i portalowych.

8.Drążenie wyrobisk górniczych, w tym wykonywanie chodników demontażowych dla likwidacji ścian.

9.Wzmacnianie wyrobisk górniczych poprzez torkretowanie metodą suchą i na mokro przy użyciu własnych maszyn.