Energetyka

Wydział Energetyki i Konstrukcji Spawanych

 

Wydział swoją pracę opiera na dwóch najważniejszych elementach jakimi są ludzie i park maszynowy. Nasi spawacze posiadają szereg certyfikatów nadanych przez UDT, dzięki czemu mają umiejętności, by działać na wielu płaszczyznach z zakresu dziedziny Energetyki i Konstrukcji Spawanych. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, dzięki któremu produkcja konstrukcji stalowych przebiega sprawnie i szybko. Wyposażony jest on w sprzęt umożliwiający nie tylko wytworzenie elementów stalowych, ale także przygotowanie już gotowego produktu poprzez jego śrutowanie i malowanie. To wszystko wpływa na szeroki zakres działalności przedsiębiorstwa Hydromel Sp. z o. o, który obejmuje wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych i różnych elementów konstrukcyjnych dla energetyki, górnictwa, hutnictwa, przemysłu chemicznego oraz spożywczego.

Wydział ten oferuje:

  • wytwarzanie urządzeń podlegających dyrektywom europejskim dla których wymagany jest znak bezpieczeństwa CE takich jak:

– zbiorniki ciśnieniowe,

– rurociągi technologiczne,

  • wytwarzanie elementów dla remontowanych lub modernizowanych urządzeń podlegających dyrektywom oraz jednostce UDT takich jak:

– zespoły i elementy kotłów parowych i wodnych,

– zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych
o właściwościach trujących lub żrących,

– elementy rurociągów parowych łączących kocioł z turbogeneratorem,

– elementy rurociągów parowych, wodnych, gazowych i olejowych.

  • wytwarzanie konstrukcji stalowych w zakresie:

– konstrukcji stalowych budowlanych wg Eurokodów,

– konstrukcji nośnych maszyn, urządzeń i rurociągów technologicznych

– giętych elementów konstrukcyjnych,

– instalacji spalin i powietrza.

  • produkcja dla górnictwa obejmująca:

– konstrukcje wsporcze rurociągów kopalnianych, a w tym rury wsporcze, kolana stopowe, zawieszenia i podparcia oraz belki wsporcze,

– konstrukcje urządzeń górniczych, elementy maszyn górniczych, elementy obudów zmechanizowanych i konstrukcji szybowych.

 

Posiadamy Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego na:

  • wytwarzanie w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących,
  • wytwarzanie zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących,
  • naprawę zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych, kotłów parowych, wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów trujących i żrących oraz palnych,
  • modernizację zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych, kotłów parowych, wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów trujących i żrących oraz palnych,
  • wytwarzanie elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

 

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć do góry